OSSA
OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi 100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370 OSTİM / Ankara - TÜRKİYE
+90 312 385 50 90 / 1327-1333
info@ostimsavunma.org

Bizimle İletişime Geçin
OSSA Proje Yöneticisi
Uğur AYDIN
+90 312 385 50 90 / 1327 ugur.aydin@ostim.org.tr
Ankara Sanayi Odası-Avrupa İşletmeler Ağı Proje Koordinatörü
Ayşe Arzu TEYMUROĞLU
+90 312 4171200 / 1208 arzu.teymuroglu@aso.org.tr
Yazılım&Tasarım OMEDYA
Tüm Hakları ICDDA'e Aittir