KOBİ'ler savunmanın yükünü omuzluyor

Added Date 5.07.2018

Savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ'ler, artan kabiliyetleriyle önemli sorumluluklar üstleniyor, uluslararası pazarlara açılıyor.

Savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ), hem sektöre önemli katkılarda bulunuyor hem de yeni sorumluluklar için niteliklerini artırıyor.

Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği (OSSA) Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, Savunma Sanayii Müsteşarlığının (SSM) yerli katkı ve KOBİ payının artırılmasına yönelik politikalarının ASELSAN gibi ana sanayi firmaların da desteği ile olumlu sonuçlar verdiğini söyledi.

Sanayide faaliyet gösteren firmaların savunma sektörüne nitelikli tedarikçi olabilmeleri için durum analizlerinin yapılması ve gelişme planlarının oluşturulması amacıyla hayata geçirilen Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme Projesi ile (EYDEP) alt yüklenicilerin büyümesinin önünün açıldığına dikkati çeken Ertuğ, bu projeyle KOBİ'lerin sektörden daha fazla pay alabileceklerini vurguladı.

Ertuğ, savunma sanayisinde yer alan alt yüklenici firmaların süreç içinde geliştirdikleri kabiliyetlerle aynı zamanda farklı sektörlerde de üretime hazır olduğu yönünde güçlü bir mesaj verdiklerini belirtti.

ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) gibi savunma sanayinin ana yüklenicileriyle kurulan iş ilişkileri ve iş birliklerinin KOBİ'lere katkısına değinen Ertuğ, bu süreçlerde gerçekleştirilen eğitimlerle KOBİ'lerin hem ürün kalitesinin arttığını hem de üretilen ürünlerin uluslararası standartlara uygun hale geldiğini anlattı.

Ertuğ, aynı zamanda önemli birer uluslararası oyuncu olan ASELSAN, TUSAŞ gibi firmaların yarattığı fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"SSM’nin hayata geçirdiği EYDEP'le KOBİ’ler rahat bir nefes alacak. Savunma ve havacılık sanayisinde KOBİ payı artırıldı. ASELSAN’ın sağladığı tedarikçi finansman modeli yaklaşımları gibi gerek kredi tarafında gerekse ana yüklenici firmalar tarafından sağlanan eğitim anlamında önemli ilerlemeler kaydedildi. 2007’den bu yana 8 kat büyüme gerçekleştirildi. Ancak alt yükleniciler olarak OSTİM’den Kahramankazan’da kurulacak Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne taşındığımızda bu oran 10 kata çıkacak. EYDEP'le alt yükleniciler, sektörden daha nitelikli pay alacak. Edindiğimiz deneyim ve tecrübelerle KOBİ’ler olarak, yalnızca savunma sanayinde değil elektronikte, otomotivde, enerjide de üretime hazırız."

KOBİ'ler dünyaya açılıyor

Mithat Ertuğ, KOBİ'lerin Türkiye'deki kazanımlar ve elde edilen başarılardan cesaretle uluslararası pazarlara açılmaya başladığını söyledi.

Ankara’da her yıl gerçekleştirilen Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İş Birliği Günleri'nin (ICDDA) KOBİ’leri Airbus, Boeing, Rolls-Royce gibi uluslararası firmalarla buluşturduğunu ifade eden Ertuğ, 5 binin üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirilen bu organizasyonun büyümeye ve istihdama katkı sağlandığını belirtti.

ICDDA gibi uluslararası organizasyonların KOBİ'lerin kurumsallaşmasına katkıda bulunduğuna işaret eden Ertuğ, "Uluslararası firmalarla bir araya gelmek, onlarla iş ortaklıkları yapmak KOBİ’lere özgüven getirdi. Yurt dışında çok büyük iş imkanları var. Yurt dışında çeşitli ülkeler bize yer teklif etti. KOBİ’lerin bu fırsatları görmesi gerekiyor. KOBİ'ler Türk sanayisinde önemli bir yer tutuyor. KOBİ'ler büyürse Türkiye büyür." dedi.

Kaynak: AA

Software&Design OMEDYA
All Rights Belong To ICDDA